Buitengewoon Zwolle

Gemeenschappelijk duurzame impact

Duurzaamheid

Meer dan zonnepanelen en een warmtepomp

Duurzaamheid, het fundament van dit woonproject, is een term die tegenwoordig overal opduikt. Het is daarom belangrijk om uit te leggen wat duurzaamheid precies inhoudt binnen de context van dit project, zodat de toekomstige bewoners begrijpen waar ze aan deelnemen.

Voor ons gaat het begrip van duurzaamheid veel verder dan het plaatsen van zonnepanelen of het installeren van een warmtepomp. Een écht duurzaam bouwproject omvat meerdere facetten, van circulair en energieneutraal bouwen tot het bevorderen van onderlinge verbondenheid en het omarmen van natuurinclusiviteit.

Circulair en energieneutraal bouwen in co-creatie

Dit bouwproject zet zich in om circulair en energieneutraal te bouwen, met een focus op het gebruik van natuurlijke, hergebruikte en hernieuwbare materialen. Door samen te werken met de toekomstige bewoners in een co-creatietraject, ontstaat er een synergie tussen duurzaamheid, esthetiek en functionaliteit.

Bewoners kunnen bijvoorbeeld samen beslissen over investeringen zoals een gemeenschappelijke energieopslag.

Energie, water en afval

Bij het verbruik van energie, water en afval streven we ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke bronnen en duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en hergebruiken van regenwater, het installeren van zonnepanelen en het stimuleren van afvalreductie en scheiding.

Materiaalkeuze

Natuurinclusief bouwen en leven

Dit project omarmt natuurinclusief bouwen en leven. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van flora en fauna door in samenspraak met een ecoloog nestkastjes voor vogels en vleermuizen, insectenhotels, groene daken en wateropvang te integreren in het ontwerp.

Er wordt gestreefd om, samen met toekomstige bewoners, voorop te lopen op het gebied van natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit, circulariteit en energiezuinig bouwen. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met energie, water en afval, en dat er een minimale ecologische voetafdruk wordt nagestreefd. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan een leefbare en duurzame buurschap.

Neem deel aan deze unieke kans voor duurzaam leven