Buitengewoon Zwolle

Buitengewoon Zwolle

8 circulaire, duurzame & energiezuinige woningen

Nog 0 beschikbaar

Buitengewoon Zwolle is wonen in een duurzame, groene oase in een jonge stadswijk

Ervaar verbondenheid met de natuur

In plan De Tippe in Zwolle, wordt de invulling van erf B en D ontwikkeld, deel van het unieke woonproject ‘Buitengewoon Zwolle’ met duurzaamheid als fundament.

Het project omvat 4 semi-vrijstaande schuurwoningen met een boomgaard en 4 vrijstaande schuurvilla’s aan het water. Samen met de toekomstige bewoners worden er op maat gemaakte droomwoningen ontwikkeld, in teken van circulair bouwen, natuurinclusiviteit, energiezuinigheid en onderscheidende architectuur.

Samen je droomwoning ontwerpen

Co-creatie is een mooi woord, maar wat betekent co-creatie precies voor dit project? Bij dit woonproject worden de bewoners actief betrokken bij het ontwerptraject. De basisplattegronden dienen als startpunt, waarna de bewoners met de architect (KHV-Architecten) een gezamenlijk ontwerptraject ingaan.

Dit traject combineert collectieve en individuele dimensies. Collectief wordt er gefocust op duurzame ambities en groene elementen (zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke energieopslag). Individueel krijgen bewoners de vrijheid om hun woning vorm te geven, zowel van binnen als van buiten. Deze aanpak zorgt voor een harmonieuze woonomgeving die duurzaamheid, buurschap en persoonlijke expressie combineert.

Co-creatie met architect

Gemeenschappelijke duurzame impact als motor van het project

De impact die het project maakt, reikt verder dan de grenzen van de kavel

Voor dit project gaat het begrip duurzaamheid veel verder dan het plaatsen van zonnepanelen of het installeren van een warmtepomp.

Er wordt gestreefd om, samen met toekomstige bewoners, voorop te lopen op het gebied van circulariteit, natuurinclusiviteit en energiezuinig bouwen. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met energie, water en afval, en dat er een minimale ecologische voetafdruk wordt nagestreefd. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan een leefbare en duurzame buurschap.

Traject Buitengewoon Zwolle

Stap 1

Toewijzing kavels

Op basis van kavelvoorkeur, worden de bouwnummers toegewezen aan de geïnteresseerden.

Stap 2

Voorlopig ontwerp in samenwerking met bewoners

Samen met de architect gaan de
bewoners werken aan een voorlopig ontwerp, waarbij hun wensen en behoeften worden geïnventariseerd en indien mogelijk worden geïntegreerd in het plan. Hiervoor wordt een bescheiden financiële afspraak gemaakt.

Stap 3

Komen tot een koop

Zodra het voorlopige ontwerp is goedgekeurd, worden de koopovereenkomsten opgesteld en door de bewoners ondertekend.

Stap 4

Vergunningsaanvraag

Het projectteam draagt zorg voor het aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen, waardoor de bewoners op dit vlak worden ontlast.

Stap 5

Bouwen maar

Wanneer alle vergunningen zijn goedgekeurd en de betrokkenheid van de bewoners is gewaarborgd, kan de daadwerkelijke bouw van het project beginnen.

Geplande start bouw:

Voorjaar 2024

Verwachte oplevering:

Begin 2025