Buitengewoon Zwolle

Buitengewoon Zwolle

8 duurzame & energiezuinige woningen

Buitengewoon Zwolle is wonen in een duurzame, groene oase in een jonge stadswijk

Ervaar verbondenheid met de natuur én je buur

Op het bruisende en vruchtbare terrein van De Tippe in Zwolle, wordt de invulling van veld B en D ontwikkeld, deel van het visionaire woonproject ‘Buitengewoon Zwolle’ met duurzaamheid als fundament.

Het project omvat 4 vrijstaand geschakelde schuurwoningen met een gemeenschappelijke tuin en 4 vrijstaande schuurvilla’s aan het water. Samen met de toekomstige bewoners worden er op maat gemaakte droomwoningen ontwikkeld, in teken van circulair bouwen, natuurinclusiviteit, energiezuinigheid, klimaatadaptiviteit en onderscheidende architectuur.

Samen je droomwoning ontwerpen

Co-creatie is een mooi woord, maar wat betekent co-creatie precies voor dit project? Bij dit woonproject worden de bewoners actief betrokken bij het ontwerpproces. De basisplattegronden dienen als startpunt, waarbij de bewoners met de architect (KHV-Architecten) een gezamenlijk ontwerptraject ingaan.

Dit traject combineert collectieve en individuele aspecten. Er wordt onder andere gekeken naar de gemeenschappelijke ruimtes, het groen en de duurzaamheid (zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke energieopslag), maar ook naar de unieke wensen van elke bewoner voor de woning. Zo ontstaat er een passend ontwerp voor iedereen.

KHV Architecten

Gemeenschappelijke duurzame impact als motor van het project

De impact die het project maakt, reikt verder dan de grenzen van de kavel

Dit unieke woonproject gaat verder dan de individuele woonruimten; het draagt namelijk ook bij aan samen leven en verbinding creëren met de buurschap. Door samen zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor inspirerende groene gemeenschappelijke ruimtes zoals een pluktuin, moestuin en kassen ontstaat er een unieke sociale cohesie.

Er wordt gestreefd om, samen met toekomstige bewoners, voorop te lopen op het gebied van natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit, circulariteit en energiezuinig bouwen. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met energie, water en afval, en dat er een minimale ecologische voetafdruk wordt nagestreefd. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan een leefbare en duurzame gemeenschap.

Traject Buitengewoon Zwolle

Stap 1

Toewijzing kavels

Op basis van kavelvoorkeur, worden de bouwnummers toegewezen aan de geïnteresseerden.

Stap 2

Voorlopig ontwerp in samenwerking met bewoners

Samen met de architect gaan de
bewoners werken aan een voorlopig ontwerp, waarbij hun wensen en behoeften worden geïnventariseerd en indien mogelijk worden geïntegreerd in het plan.

Hiervoor wordt een bescheiden financiële afspraak gemaakt. Verder worden er een aantal bijeenkomsten gehouden om de toekomstige bewoners mee te nemen in het duurzame karakter van de woningen.

Stap 3

Komen tot een koop

Zodra het voorlopige ontwerp is goedgekeurd, worden de koopovereenkomsten opgesteld en door de bewoners ondertekend.

Stap 4

Vergunningsaanvraag

Het projectteam draagt zorg voor het aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen, waardoor de bewoners op dit vlak worden ontlast.

Stap 5

Bouwen maar

Wanneer alle vergunningen zijn goedgekeurd en de betrokkenheid van de bewoners is gewaarborgd, kan de daadwerkelijke bouw van het project beginnen.

Interesse?